Nadzór Archeologiczny

Kompleksowa współpraca przy inwestycjach wymagających prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych. Pracujemy na terenie całej Polski. Oferujemy:

>> Usługi archeologiczne
>> Nadzór archeologiczny

pod każdą inwestycję budowlaną.

Dowiedz się więcej.
telefon: 664 448 742

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-18.00.

email: archeolog@archeografia.pl
adres: ul. Pierchały 4a 44-238 Czerwionka-Leszczyny.

Szukasz Archeologa?
Zadzwoń 664 448 742

Skontaktuj się z nami.
Postaramy się szybko rozwiać wszelkie wątpliwości
i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Doświadczenie

 • Nadzór archeologiczny przy budowie
  kanalizacji w Pszowie (woj. śląskie)
 • Nadzór archeologiczny przy rozbiórce
  budynków na terenie Rybnika
 • Nadzór archeologiczny przy budowie
  sieci wodociągowej w Rybniku i Żorach.
 • Nadzór archeologiczny przy budowie
  sieci teletechnicznej w Bielsku-Białej
 • Nadzór archeologiczny przy rozbudowie
  gazociągu w Pyskowicach i Bielsku-Białej
 • Nadzór archeologiczny nad pracami
  ziemnymi związanymi z przebudową ul. Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Nadzór archeologiczny przy budowie domów
  jednorodzinnych w Żytnej (powiat rybnicki)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie domu
  jednorodzinnego w Czarkowie (powiat gliwicki)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie sieci
  teleinformatycznej w Rybniku
 • Nadzór archeologiczny przy przebudowie ulicy
  Komuny Paryskiej w Jastrzębiu Zdroju.
 • Nadzór archeologiczny przy budowie sieci kanalizacyjnej
  oraz odwodnieniowej na pl. Salwatorianów w Mikołowie.
 • Rewitalizacja ul. Sobieskiego i Powstańców w Rybniku Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z rewitalizacją deptaku na starym mieście w Rybniku. Przez ponad pół roku braliśmy udział w inwestycji. w skutek czego odkryliśmy średniowieczny cmentarz. (woj. śląskie)
 • Budowa Parku tematycznego w Rybniku oraz budowa parku przy bazylice W 2014 roku miasto Rybnik postawiło na budowę nowoczesnych parków interaktywnych, w czasie prac ziemnych uczestniczyliśmy w tych robotach w ramach nadzoru archeologicznego. (woj. śląskie)
 • Nadzór przy zmianie lokalizacji pomnika Politechnika Śląska w Gliwicach Współpracowaliśmy z Politechniką Śląską w Gliwicach. W związku z przebudową ulicy Akademickiej prowadziliśmy nadzór archeologiczny przy robotach ziemnych związanych z zmianą lokalizacji zabytkowego pomnika. (woj. śląskie)
 • Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Rybnik Dla Miasta Rybnika opracowaliśmy Gminną Ewidencje Stanowisk Archeologicznych znajdujących się na całym obszarze gminy. Dzięki czemu w przyszłości tereny stanowisk będą lepiej chronione. (woj. śląskie)
 • Nadzór przy robotach ziemnych zw. z budową ciepłociągu w Rybniku. W roku 2014 prowadzony był nadzór przy robotach ziemnych związanych z budową nowego pasażu handlowego. (woj. śląskie)
 • Udział w badaniach powierzchniowych w związku z programem AZP na płaskowyżu Rybnickim. Braliśmy udział w badaniach powierzchniowych w ramach projektu AZP, w skutek czego okryto kilkadziesiąt nowych stanowisk oraz zweryfikowano już istniejące. Na ciekawszych obszarach przeprowadzono nieinwazyjne badania geomagnetyczne i elektrooporowe. (woj. śląskie)
 • Prowadziliśmy nadzory przy budowach domów jednorodzinnych na terenie Śląska: Wodzisław Śląski, Gorzyczki, Rajcza.
 • Badania wykopaliskowe prowadzone na terenie
  dawnego klasztoru o. cystersów w Łeknie (woj. wielkopolskie)
 • Badania wykopaliskowe prowadzone na terenie
  klasztoru o. salezjanów w Lądzie nad Wartą (woj. wielkopolskie)
 • Badania wykopaliskowe prowadzone przez Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim (woj. wielkopolskie)
 • Badania wykopaliskowe prowadzone przy
  późnogotyckim kościele św. Jakuba w Wągrowcu (woj. wielkopolskie)
 • Badania wykopaliskowe prowadzone przy
  romańskim kościele Narodzenia NMP w Kotłowie (woj. wielkopolskie)
 • Badania wykopaliskowe prowadzone przy
  gotyckim kościele Wniebowzięcia NMP w Rybniku (woj. śląskie)
 • Badania powierzchniowe prowadzone na terenie
  powiatu poznańskiego (woj. wielkopolskie)
 • Badania ratownicze prowadzone przed
  budową drogi krajowe S3 (woj. lubuskie)
 • Badania ratownicze prowadzone przed
  budową autostrady A2 (woj. lubuskie)
 • Badania ratownicze prowadzone przed
  budową drogi krajowej S8 (woj. łódzkie)
Profesjonalizm oparty na wiedzy

Archeolog Mgr Małgorzata Kolasa-Andrusiak


Jestem absolwentką archeologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizacje: Archeologia pradziejowa i średniowieczna oraz Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym.

"Przeszłosć zachowana w pamięci staje się cześcią teraźniejszości." Tadeusz Kotarbiński

Praca dla Archeologa

Archeografia to dynamicznie rozwijająca się firma w branży archeologicznej.

Dostarczamy profesjonalne usługi naszym Klientom. Prężny rozwój oraz elastyczna struktura firmy stawia przed nami wiele wyzwań jednocześnie zapewniając unikalne warunki do rozwoju osobistego oraz realizacji ambicji zawodowych.

Jeśli Twoją pasją jest archeologia, masz dużo entuzjazmu, szukasz ciekawych wyzwań zawodowych i chcesz budować swoją przyszłość wspólnie z Nami – dołącz do naszego zespołu.Wybierz plik CV

Dodaj CV do naszej bazy:

Dodając CV wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

×

CHARAKTERYSTYKA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Z Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

KOSZT BADAŃ

Wszystkie badania prowadzone są na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt badań jest ustalany indywidualnie dla konkretnych inwestycji.
Gdyż jest zależny od rodzaju planowanych badań:

Nadzór archeologiczny

Należy pamiętać że w przypadku wystąpienia zabytku o dużej wartości nadzór może przekształcić się w badania archeologiczne. Koszt nadzoru archeologicznego rozliczany jest wg stawki dziennej oraz powierzchni objętej nadzorem.

Archeologiczne badania wykopaliskowe

Prowadzone są przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji znajdującej w obrębie stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków lub umieszczonego w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w przypadku gdy inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską na podstawię planu zagospodarowania przestrzennego. Po przeprowadzonych badaniach sporządza się sprawozdanie w którym zawarte są: krótki rys historyczny terenu, charakterystyka badań i opis wyników badań, dokumentacja fotograficzna, rysunkowa obiektów i zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie prac. Koszt badań ustalany jest indywidualnie zależy od powierzchni i czasu trwania badań, rodzaju stanowiska (osada, cmentarzysko, miasto, lub inne) warunkom fizjograficznym, pracochłonności, stratygrafii kulturowej stanowiska, rodzaju i ilości obiektów archeologicznych, rozliczany jest w odniesieniu do 1 ar (100 m²).

Odwierty archeologiczne

To uproszczona forma badań archeologicznych. Odwierty wykonuje się na stanowisku o małej intensywności zasiedlenia w przeszłości. Wykonuje się do kilkuset odwiertów, w zależności od powierzchni stanowiska. Podobnie jak w przypadku innych badań odwierty archeologiczne rozliczane są w odniesieniu do 1 ar (100 m²)

Badania powierzchniowe

Prowadzone zazwyczaj na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mają na celu nieinwazyjne rozpoznanie terenu pod przyszłe inwestycje, które obejmą swym zasięgiem duży obszar ( np. inwestycja drogowa, budowa gazociągu). Polega na terenowej weryfikacji stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych w czasie realizacji programu AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) oraz rozpoznaniu stanowisk wcześniej nie uchwyconych. Przeprowadzenie tego typu badań przed realizacją inwestycji ułatwi prowadzenie robót budowlanych i wykluczy ewentualne przestoje. Koszt badań rozpoznawczych zależny jest od powierzchni objętej badaniami i rozliczany jest wg bieżącego km

Badania nieinwazyjne przy użyciu georadaru.

Koszt tego typu uslug archeologicznych jest ustalany indywidualnie w zależności od charakteru badań.

Kontakt

Pracownia Archeologiczna Archeografia - EMBE PROJEKT MAŁGORZATA KOLASA-ANDRUSIAK,
Telefon: 664 448 742
email: archeolog@archeografia.pl
ul. Pierchały 4a 44-238 Czerwionka-Leszczyny.
NIP 6422993699 REGON 243536577


Pracujemy na terenie całego Górnego Śląska (woj. śląskie), najczęściej w takich miejscowościach jak: Katowice, Rybnik, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów, Katowice, Chałupki. Działamy również na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, a także całej Polski.